Bestyrelsesmedlemmer

Regionens bestyrelse

 

Formand

Jan Møller Nielsen, Brøruphus Efterskole jn@broeruphus.dk

 

Næstformand

Mette Hansen, Vrigsted Efterskole flatmaneric@hotmail.com

 

Sekretær

Kristian Winter, Hellebjerg Idrætsefterskole kw@hellebjerg.dk

 

Kasserer

Jonna Sandager, Vandel Efterskole jonna@vandelefterskole.dk

 

Medlem

Ole Sørensen, Ågård Efterskole os@aagaardefterskole.dk

 

 

Suppleanter

1. Suppleant

Mette Kristiansen, Brøruphus Efterskole mette.kristiansen14@broeruphus.dk

 

2. Suppleant

Marianne Høj Andersen, Midtjysk Efterskole mha@midtjyskefterskole.dk

 

 

Copyright © All Rights Reserved