Bestyrelsesmedlemmer

Regionens bestyrelse


Formand

Jan Møller Nielsen, Brøruphus Efterskole   jn@broeruphus.dk


Næstformand

Mette Hansen, Vrigsted Efterskole   flatmaneric@hotmail.com


Sekretær

Kristian Winter, Hellebjerg Idrætsefterskole   kw@hellebjerg.dk 


Kasserer

Jonna Sandager, Vandel Efterskole  jonna@vandelefterskole.dk


Medlem

Ole Sørensen, Ågård Efterskole   os@aagaardefterskole.dkSuppleanter

1. Suppleant

Mette Kristiansen, Brøruphus Efterskole   mette.kristiansen14@broeruphus.dk


2. Suppleant

Marianne Høj Andersen, Midtjysk Efterskole   mha@midtjyskefterskole.dkCopyright  ©  All Rights Reserved