Regionens Udvalg og medlemsoversigt

Udvalgsmedlemmer RIM

 

Idrætsudvalg

Formand

Kristian Winther, Hellebjerg Idrætsefterskole kw@hellebjerg.dk

 

Charlie Pedersen, Ågård Efterskole cp@aagaardefterskole.dk

 

Stephan Lauridsen, Midtjysk Efterskole sl@midtjyskefterskole.dk

 

Per Lund Larsen, Flemming Efterskole pll@flemmingefterskole.dk

 

Maiken Thyssen, Kragelund Efterskole maikenrt@gmail.com

 

 

Kursusudvalg:

Lotte Mathiesen, Brøruphus Efterskole Lotte.mathiesen1@broeruphus.dk

 

Esther Skibsted, Elbæk Efterskole es.elbaek@gmail.com

 

Marianne Høj Andersen, Midtjysk Efterskole mha@midtjyskefterskole.dk

 

Vejlederudvalg:

Lene Balle, Ågård Efterskole lb@aagaardefterskole.dk

 

Henrik Lauenstein, Hellebjerg Idrætsefterskole hl@hellebjerg.dk

 

Søren Nielsen, Kragelund Efterskole soeren.nielsen28@skolekom.dk

 

 

Forstander gruppe:

Ole Sørensen, Ågård Efterskole os@aagaardefterskole.dk

 

 

Sekretær:

Mette Kristiansen, Brøruphus Efterskole mette.kristiansen14@broeruphus.dk

 

 

Skolebestyrelse:

 

 

 

Revisor:

Kirsten Weile, Vrigsted Efterskole kontoret@vrigsted-efterskole.dk

 

Copyright © All Rights Reserved